Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Obsah

Úvod   Hlavička zákona
Část první   Všeobecná ustanovení
Hlava I § 1 - 4 Předmět úpravy
Hlava II § 5 - 18 Provozování živnosti
Část druhá   Druhy živností
Hlava I § 19 - 25 Živnosti ohlašovací
Hlava II § 26 - 27 Živnosti koncesované
Část třetí § 28 - 44 Rozsah živnostenského podnikání
Část čtvrtá § 45 - 60 Živnostenský list, koncesní listina, živnostenský rejstřík
Hlava I § 45 - 49 Živnostenský list
Hlava II § 50 - 56 Koncesní listina
Hlava III § 57 - 59 Zánik živnostenského oprávnění
Hlava IV § 60 - 60 Živnostenský rejstřík
Část pátá   Žinostenská kontrola a pokuty
Hlava I § 60a - 60e Živnostenská kontrola
Hlava II § 61 - 64 Neoprávněné podnikání
Hlava III § 65 - 65 Porušení jiných ustanovení zákona
Hlava IV § 66 - 66 Ukládání pokut
Část šestá   Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Hlava I § 67 - 73e Společná ustanovení
Hlava II § 74 - 81 Přechodná a závěrečná ustanovení
Příloha č. 1   Řemeslné živnosti
Příloha č. 2   Vázané živnosti
Příloha č. 3   Koncesované živnosti
Poznámky   Poznámky pod čarou

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít