Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Obsah

Úvod   Hlavička zákona
Část první   Evropská společnost a ustanovení, kterými se provádí nařízení
rady evropské unie o statutu evropské společnosti
Hlava I § 1 - 9 Úvodní ustanovení
Hlava II § 10 - 14 Přemístění sídla
Hlava III § 15 - 18 Založení evropské společnosti fúzí
Hlava IV § 19 - 21 Založení holdingové evropské společnosti
Hlava V § 22 - 22 Změna akciové společnosti na evropskou společnost
Hlava VI § 23 - 44 Struktura evropské společnosti
Hlava VII § 45 - 45 Změna evropské společnosti v akciovou společnost
Část druhá   Zapojení zaměstnanců evropské společnosti
Hlava I § 46 - 46 Obecná ustanovení
Hlava II § 47 - 54 Jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti
Hlava III § 55 - 62 Zapojení zaměstnanců evropské společnosti prostřednictvím výboru
Hlava IV § 63 - 64 Zapojení zaměstnanců evropské společnosti ve formě vlivu na složení
Část třetí § 65 - 66 Zmocňovací a přechodné ustanovení
Část čtvrtá § 67 - 67 Účinnost
Poznámky   Poznámky pod čarou

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít