Zákon o evropské společnosti - Poznámky

Poznámky

1) Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).
2) Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
4) Přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 2157/2001.
5) § 68 odst. 7 obchodního zákoníku.
6) § 27 až 34 obchodního zákoníku.
§ 200a až 200d občanského soudního řádu.
Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku.
7) § 28 odst. 1 a 6 a § 28a obchodního zákoníku.
8) § 28 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku.
9) Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 220c a § 59 odst. 3 obchodního zákoníku.
11) § 220k obchodního zákoníku.
12) § 220m odst. 2 až 6 obchodního zákoníku.
13) § 194 odst. 2 obchodního zákoníku.
14) § 66 odst. 6 obchodního zákoníku.
15) § 196a obchodního zákoníku.
16) Nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole slučování podniků.
17) § 25d až 25k zákoníku práce.
18) § 25d odst. 2 až 7 zákoníku práce.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít