Profesionalita a komfort v korporátní administrativě, šetříme váš čas i peníze.

Postaráme se o všechny legislativní, administrativní a byrokratické záležitosti vč. rejstříků a evidencí

Profesionalita a komfort v korporátní administrativě, šetříme váš čas i peníze.

Odborníci ze SMART Companies jsou denně ve styku s obchodním rejstříkem, s finančními, živnostenskými i jinými úřady a jsou proto schopni pro vás zajistit bezchybné zpracování vašich požadavků, vč. zápisů změn ve společnosti, organizací valné hromady, přípravy notářských zápisů, registrací k daním i zastupování před příslušnými rejstříkovými soudy.

V rámci servisu a změn vaší společnosti vám rádi pomůžeme zejména s:

Jsme denně ve styku s notáři a rejstříkovými soudy a jsme připraveni Vám poskytnout odbornou, rychlou a komplexní pomoc při zajištění změn ve Vaší společnosti. Zejména pomáháme s následujícím:

 • odvolávání, jmenování, odstoupení členů statutárních a dozorčích orgánů, správních rad
 • převody podílů, změny společníků
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • vydávání akcií a kmenových listů
 • zajištění zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů
 • zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů
 • přizpůsobení společenské smlouvy či stanov ustanovením z.č. 90/2012 Sb., v platném znění
 • nastavení corporate governance a korporátní bezpečnosti vnitřních procesů společností
 • Úpravy ve společenské smlouvě (s.r.o.) či stanovách společnosti (a.s.), zejména oprávnění statutárních a jiných orgánů, usnášeníschopnost valné hromady, podíly na hlasovacích právech, zisku, hlasovací kvóra atd.

Jsme denně ve styku s úřady, rejstříky a evidencemi a jsme připraveni Vás v jednání s nimi zastupovat a poskytnout Vám rychlou a odbornou pomoc. Vše na základě konkrétní plné moci, bez Vaší přítomnosti. Naši klienti nejčastěji požadují pomoc s komunikací s následujícími institucemi:

 • Živnostenský úřad (vyřizování živnostenských listů a koncesí)
 • Finanční úřad (registrace k daním atp.)
 • Rejstříkový soud, obchodní rejstřík (zajištění změn ve společnosti
 • Báňský úřad
 • Magistrát
 • Evidence skutečných majitelů
 • Evidence svěřenských fondů

Jsme denně ve styku s finančními úřady a dalšími institucemi a jsme připraveni za Vás na základě plné moci vyřídit Vaše požadavky. Naše mnohaleté zkušenosti nám umožňují poskytovat rychlou a efektivní pomoc.

 • registrace, deregistrace k daním
 • správa a aktualizace obsahu sbírky listin

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít