Občanský zákoník

Obsah

Část první   OBECNÁ ČÁST
Hlava I § 1 - 14 Předmět úpravy a její základní zásady
Hlava II § 15 - 435 Osoby
Hlava III § 436 - 488 Věci a jejich rozdělení
Hlava V § 545 - 654 Právní skutečnosti
Část druhá   RODINNÉ PRÁVO
Hlava I § 655 - 770 Manželství
Hlava II § 771 - 927 Příbuzenství a švagrovství
Hlava III § 928 - 975 Poručenství a jiné formy péče o dítě
Část třetí   ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÉ USTAVENÍ
Hlava I § 976 - 978 Všeobecná ustanovení
Hlava II § 979 - 1474 Věcná práva
Hlava III § 1475 - 1720 Dědické právo
Část čtvrtá   RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Hlava I § 1721 - 2054 Všeobecná ustanovení o závazcích
Hlava II § 2055 - 2893 Závazky z právních jednání
Hlava III § 2894 - 2990 Závazky z deliktů
Hlava IV § 2991 - 3014 Závazky z jiných právních důvodů
Část pátá   USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Hlava I § 3015 - 3027 Ustanovení společná
Hlava II § 3028 - 3081 Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít