Založení podniku si lze značně usnadnit

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

7. července 2008

Průkazy živnostenského oprávnění nahrazuje jediný dokument - výpis z živnostenského rejstříku...

Průkazy živnostenského oprávnění nahrazuje jediný dokument - výpis z živnostenského rejstříku. Prokazovat oprávnění k provozování více živností nyní půjde jediným dokladem. Sníží se také poplatky. Nový živnostenský zákon ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. Podnikatel si tak bude moci vybrat konkrétní úřad.

Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se nově týká jen údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z databází, jež má veřejná a státní správa k dispozici. Takovou databází je v současné době zejména obchodní rejstřík.

Výrazně se snižují nároky na povinnou praxi. Odborná způsobilost u řemeslných živností se prokazuje pouze výučním listem, maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem v příslušném oboru vzdělávání nebo v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů. Podnikatel tak již nemusí dokládat požadovanou několikaletou praxi. U poradenských čiností nemusí z hlediska praxe prokazovat nic.

Změny v živnostenském zákoně se zdají být krokem správným směrem, ale jaký bude jejich skutečný přínos, ukáže až praxe. Nezbývá než věřit, že užitek novelizace bude větší než relativně nedávné (v roce 2006) zavedení tzv. CRM (centrálních registračních míst v rámci živnostenských úřadů). Cílem CRM byla možnost provést registraci podnikatele bez nutnosti dokládat např. doklady o bezdlužnosti, o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů), možnost provést registraci pro daňové účely a oznámení pro účely sociálního zabezpečení; vše přímo na živnostenském úřadě.

Přes tuto snahu zůstalo nejrychlejším řešením osobní ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, zaregistrování k daním přímo na finančnímu úřadě a přihlášení zaměstnance na příslušné správě sociálního zabezpečení. Doufejme, že novela živnostenského zákona bude mít lepší osud a pro podnikatele bude přínosem.

Předzaložené společnosti

Nechcete-li podnikat jako fyzická osoba, nadále bude trvat vyřízení založení společnosti alespoň 24 pracovních dnů proti průměrným 16 dnům v zemích OECD. Řešením mohou být tzv. readymade společnosti (předzaložené), které jsou zakládány za účelem prodeje koncovému zákazníkovi.

Každá ready-made společnost je stoprocentně bez obchodní historie, bez závazků a pohledávek a má splacený základní kapitál. Společnost je k dispozici okamžitě a klient za ni může jednat během několika minut.

O autorovi: Michael Zwiener (Autor je vedoucí správy společností SMART Office & Companies)

Zdroj: Právo

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít