Vyplatí se mít sídlo v Praze?

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

30. července 2014

Přečtěte si, jaké výhody a nevýhody má sídlo v hlavním městě a jaká jsou pro společností zákonná omezení.

Už nějaký ten pátek platí, že firma nemusí mít sídlo tam, kde reálně podniká. Nejen proto řada firem umísťuje svá sídla nebo přímo podnikání do Prahy. Přečtěte si, jaké výhody a nevýhody má sídlo v hlavním městě a jaká jsou pro společností zákonná omezení.

Jaká jsou omezení pro sídlo společnosti

V roce 2014 nabyly účinnosti dvě zásadní normy, které ovlivňují podnikání. Jedná se o nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích. Zatímco některé oblasti mají z gruntu nový právní rámec, jiných se zákony prakticky nedotkly. Mezi ty, které nedoznaly významnějších změn, patří i úprava sídla společnosti. Podle § 429 nového občanského zákoníku platí:

 1. Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.
 2. Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Problematiku sídel společností též řeší paragrafy 136 až 143 nového občanského zákoníku. Zůstává tak v platnosti, že podnikatel může umístit své sídlo jinam, než kde ve skutečnosti působí. Přesto ale musí i na “fiktivním” sídle zajistit styk s veřejností a státními úřady a přebírání písemností.Platí, že pokud někdo doručí písemnost firmě na adresu, kterou má zapsanou ve veřejném rejstříku, nemůže se pak tato firma dovolávat nedoručení z titulu toho, že fyzicky podniká jinde.

Sídlo firmy musí být také označeno. Podnikatel tak musí na viditelné místo na sídel umístit ceduli s obchodní firmou a identifikačním číslem předmětné společnosti. V neposlední řadě je obchodní korporace povinna mít po celou dobu užívání sídla (tedy nikoliv pouze při zápisu sídla do obchodního rejstříku) právní důvod pro užívání nemovitosti jako sídla své společnosti, doplnila serveru Podnikatel.cz Jana Babůrková, manažerka společnosti SMART Office & Companies.

Výhody a nevýhody sídla v hlavním městě

Vzhledem k benevolentnosti právní úpravy ohledně umístění sídla řada podnikatelů skutečně dává své sídlo jinam, než kde fyzicky podnikají. Není překvapením, že řada firem míří hlavně do Prahy. Do hlavního města ale mnoho podnikatelů umísťuje sídlo i jednoduše proto, že v něm skutečně působí. Ani sídlo v Praze však nemá jen pozitiva.

Zeptali jsme se proto odborníků na výhody a nevýhody umístění sídla v hlavním městě.

Výhody sídla v Praze

 • Prestižní adresa pro styk se zákazníky a obchodními partnery
 • Lepší infrastruktura pro zákazníky i dodavatele
 • Praha disponuje nejsilnější kupní silou zákazníků a také největším počtem obyvatel – zákazníků
 • Mezinárodní obchod – blízko letiště s přímými spoji do/z klíčových destinací exportu/importu
 • Omezení četnosti kontrol společností ze stran státních úřadů (například dle statistik je četnost kontrol finančních úřadů v některých obvodech Prahy až v řádu stovek let)
 • Anonymita – větší než na malém městě, tedy menší pravděpodobnost závisti ze strany sousedů atd.

Nevýhody sídla v Praze

 • Vyšší ceny nájmu a dalších spojených nákladů,
 • Relativně vyšší konkurence ve srovnání s ostatními lokalitami
 • Přetíženost jednotlivých úřadů (soudy, živnostenské úřady apod.)

 Nevýhody sídla v Praze při podnikání na jiném místě může být

 • U některých poskytovatelů virtuálních kanceláří jsou na jedné adrese stovky firem, což nemusí v obchodním styku působit důvěryhodně
 • U některých poskytovatelů jsou na jedné adrese stovky firem, což může přitáhnout pozornost státních úřadů, které mohou např. přenést příslušnost úřadu zpět do obce, kde firma fyzicky vykonává činnost
 • V případě kontroly jsou příslušné úřady dle sídla společnosti, tzn. společnost je povinna zajistit kontrolu (veškerou dokumentaci) v sídle společnosti

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/vyplati-se-mit-sidlo-v-praze-zeptali-jsme-se-na-vyhody-a-nevyhody-odbornik/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/vyplati-se-mit-sidlo-v-praze-zeptali-jsme-se-na-vyhody-a-nevyhody-od

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít