Rozsáhlá reorganizace české daňové správy s účinností od 1. ledna 2013

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

12. prosince 2012

1. ledna 2013 dojde k významné reorganizaci české daňové správy

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradí stávající zákon č. 531/1990 Sb., dojde od 1. ledna 2013 k významné reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů zanikne. Jejich kompetence převezmou tzv. orgány Finanční správy. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Kompetence všech finančních úřadů budou dále rozšířeny např. o kontrolu dotací, finanční kontrolu, přezkoumávání hospodaření krajů, výběr pojistného atd.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít