Potřebujete se zbavit firmy? Raději čtěte…

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

24. června 2015

Je známým faktem, že obchodní rejstřík slouží mmj. i jako pohřebiště prázdných, nepotřebných, nečinných či nekontaktních společností, a to z různých důvodů. V některých společnostech zemřel jediný společník a jednatel a v dědictví se to neřešilo, jiným se přestalo dařit tak leží ladem, jiné jsou zadlužené a jednatel mlčí, v jiných na likvidaci nezbyly peníze a další jsou v likvidaci i 20 let.

Vlastnění či působení v takové společnosti může ovšem být velkým rizikem jak pro společníky, statutární orgány tak i jejich dědice. Mohou totiž být mmj. terčem útoku nekalého živlu, který jejich jménem „podniká“ a např. odebírá zboží. O tyto firmy se ale začínají aktivněji zajímat také finanční úřady a rejstříkové soudy, které je z rozličných důvodů mohou pokutovat, nebo je i tzv. „poslat do likvidace“.

Likvidátorem pak bývá soudem ustanoven často společník či jednatel, který nereaguje či nekoná a to je hodně velký „pech“. I tzv. „spící firma“ totiž musí plnit své povinnosti vůči finančnímu, živnostenskému, statistickému úřadu, obchodnímu rejstříku a řadě dalších institucí. Horším aspektem je však to, že takovou likvidaci nemá vlastník pod kontrolou a tedy ani výši jejích nákladů a jiné důsledky (např. osud majetku), nemluvě o možných sankcích za neplnění zákonných povinností a odpovědnosti orgánů, které měly danou situaci řešit. Nároky na náhradu škody jsou pak samostatnou kapitolou.

Řešit takovou situaci nelze v žádném případě nečinností. Je však řada cest jak se z této situace dostat. Tou první je odborná likvidace. Jejím výsledkem je, že společnost má ukončeny všechny obchodní vztahy, nemá majetek a nikomu nic nedluží (závazky jsou řádně vypořádány) a je vymazána z Obchodního rejstříku, čímž zaniká. Zrušení společnosti s likvidací je výrazem toho, že její společníci mají zájem vše vyřešit seriozní cestou a likvidaci tedy lze považovat právě za výsostně poctivý a zákonný způsob, kterým se společníci rozhodli aktivity společnosti ukončit a společnost zrušit, ať už z důvodu že mají v podnikání úspěch, a je pro ně výhodnější rozdělit zisk a dále se podnikáním nezabývat, nebo právě naopak, nebo zkrátka mění obor podnikání a firmu nepotřebují.

Ne každou společnost je však možné zlikvidovat. Zejména ty zadlužené nebo jinak problémové firmy likvidovat často vůbec nelze! V takových případech je pak třeba využít jiných - specializovaných služeb, které společníky okamžitě zbaví starostí, což je možné např. i pro firmy v insolvenci, nepodařené likvidaci apod. Společnost je pak převzata, resp. odkoupena jako celek, ukončí se v ní účast vlastníka a veškerý dohled, starosti a povinnosti přebírá profesionál. A to je to nejdůležitější a klíčové. Na trhu se totiž vyskytuje řada tzv. „pokoutníků“, kteří nabízejí „odkup či převzetí“ zadlužených s.r.o.

Skutečných profesionálů na tak specifické služby, je ovšem málo. Každou společnost resp. její situaci je totiž předem nutné důkladně odborně analyzovat a řešení přizpůsobit tomuto stavu, což bez zázemí odborníků zejména v konkrétních oborech práva, daní a účetnictví, není seriozně možné. Důležité je totiž nepoškodit zájmy (nároky, práva apod.) třetích osob, a to řada subjektů nerespektuje. Ve specifických případech je také možné převzetí zadlužené společnosti a její následné zrušení v rámci insolvenčního řízení, po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, nebo je-li zjištěno, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.

Jak je patrné, cest jak se společnosti zbavit, je vícero. Důležité však je, aby ať už likvidace, nebo převzetí zadlužené společnosti, byly zásadně prováděny profesionálem a byly řízeny skutečnými odborníky, jelikož neodborné provedení může společníkům či jednatelům přinést dost potíží, ostatně stejně jako jejich nečinnost…

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít