Jak vybírat prodejce ready made společnosti?

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

3. listopadu 2009

S růstem obliby ready-made, tj. předzaložených, společností vrostl za poslední roky i počet firem zabývajících se právě jejich prodejem.

S růstem obliby ready-made, tj. předzaložených, společností vrostl za poslední roky i počet firem zabývajících se právě jejich prodejem. Stejně jako v každé oblasti podnikání lze i v segmentu prodeje ready-made společností vybírat od vysoce specializovaných prodejců s dlouholetou historií, přes menší s omezeným rozsahem služeb až po desítky drobných podnikatelů, které do odvětví přilákala vidina rychlého výdělku spojeného s rostoucí poptávkou.

Právě nezkušenost, povrchní znalost problematiky a ne vždy průhledné jednání posledně zmiňovaných mohou poškodit obraz celého oboru.

Obvyklými praktikami nedůvěryhodných bezejmenných prodejců je obvykle nízká a nečitelná cena, omezení rozsahu služeb a nestabilita. Nedůvěryhodní prodejci často lákají na nezvykle nízkou cenu. Při nákupu ale zákazník na poslední chvíli zjistí, že musí zaplatit ještě další „skryté“ poplatky. Čím nižší je cena, tím užší také bývá servis při převodu společnosti a také obvykle menší ochota řešit případné nestandardní situace či specifické požadavky.  U drobného „no name“ prodejce existuje reálná možnost, že dnes zde firma je, ale už za rok být nemusí. Problém nastane zejména v případě související služby poskytnutí sídla – pokud daný poskytovatel za rok či za dva skončí, klient bude nucen pro své sídlo hledat novou adresu. Ještě horší variantou by bylo, pokud by po čase novému majiteli přišel požadavek na uhrazení dluhu, který se na jím zakoupenou společnost váže, a on by neměl koho se dovolávat.

Širší servis, flexibilita a kontinuita služeb v čase jsou naopak „vykoupeny“ vyšší cenou. Záleží na každém, zda ušetřených několik tisíc stojí za případná rizika či zklamání z neprofesionální služby. Jako v každém jiném oboru, je na místě důkladně si daného prodejce prověřit a zvážit veškeré plusy a mínusy. Zde jsou kritéria, která jsou podstatná při výběru prodejce ready-made společností.

 „Sklad“ společností - možnost výběru

PROFI:
Má k dispozici široký sklad RM společností, čítající desítky kusů od všech právních forem obchodních společností (s.r.o./a.s./SE)

AMATÉR:
Na skladě má pouze s.r.o. (často jen několik kusů), případně sklad vůbec není uveden na webu.

Základní kapitál:

PROFI:
Základní kapitál všech nabízených společností je zcela splacen, což je ověřitelné aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

AMATÉR:
Základní kapitál není zcela splacen, čímž se na klienta přenáší povinnost splacení. Neúplné splacení je u obvykle u akciových a evropských společností, jejichž základní kapitál je v řádech milionů korun.

Čitelnost ceny

PROFI:
Na webu snadno dostupný srozumitelný ceník, jasné rozlišení, co cena nákupu společnosti zahrnuje a co nikoliv.

AMATÉR:
Výrazné propagování nezvykle „nízké“ ceny, množství skrytých položek, se kterými je klient seznámen až na poslední možnou chvíli.

Záruky ekonomické „čistoty“ kupované společnosti

PROFI :
Kompletní právně účinné garance - prohlášení statutárního orgánu, záruka („slib odškodnění“) od převodce obchodního podílu/akcií. Nabízí ověření účetní závěrky auditorem ke dni prodeje společnosti.

AMATÉR :
Nic neříkající proklamace o „garanci“ na webu a v propagačních materiálech. Maximum je prohlášení statutárního orgánu o „bezdlužnosti“.

Web

PROFI :
Standardní webová adresa tvořená názvem společnosti. Srozumitelný ceník, garance a dostupný široký „sklad“ společností k prodeji.

AMATÉR :
Účelové www adresy sloužící pouze ke zvýšení page ranku pro SEO, webová adresa často vůbec neobsahuje název společnosti. Neúplný, nejasný ceník, povrchní neurčité garance, velmi omezený výběr společností.

Související služby

PROFI :
Široké portfolio doplňkových služeb (např. poskytování virtuálních kanceláří s výběrem z množství  adres), jasně definovaný nominální servis, v lepším případě také prodej ready made společností v zahraničí.

AMATÉR :
Minimum doplňkových služeb, max. 1-2 adresy virtuálních kanceláří (často jen adresa sídla prodejce).

Kontakty

PROFI :
Standardní kontaktní údaje, telefon, fax, zelená linka, email, adresa sídla a poboček atd.

AMATÉR :
Obvykle omezeno na email a telefon (často jen mobilní), prodejce obvykle podniká „z domova“ a nemá potřebné kancelářské zázemí.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít