Evidence skutečných majitelů nefunguje !

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

1. června 2021

Jak je obecně známo, dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Pokud nebude mít společnost zapsané skutečné majitele, za nesplnění povinností hrozí pokuty až do výše 500.000 Kč a dále: 

  • práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů, nelze vymáhat
  • taková korporace nesmí nezapsanému skutečnému majiteli vyplatit podíl na prospěchu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.
  • nezapsaný skutečný majitel např. nebude moci vykonávat hlasovací práva na valné hromadě jako jediný společník, a to ani nepřímo.  

Jenže, Evidence skutečných majitelů přestala hned po startu 1. června fungovat. Databáze je přetížená a neumožňuje vyhledávat.  Firmy tedy nemohou konat valné hromady! Bez zápisu skutečného majitele totiž nelze platně hlasovat na valné hromadě.

Přitom firmy, které povinnosti nesplní, mohou mít problém např. i se schválením hospodářského výsledku za rok 2020!

Potíže prý působí automatické přepsání dat ze stávajících registrů. Proces se podle sdělení ministerstva protáhne i do dalších dní.

Automatický průpis:

Podle ust. § 38 Evidenčního zákona platí, že do evidence skutečných majitelů se automaticky propíše POUZE v případě společnosti:

s.r.o.:  fyzická osoba s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s podílem větším než 25 % (pozor tedy u právnických osob které jsou společníky či akcionáři a zároveň také nemají zapsané skutečné majitele).

a.s.: akcionář - fyzická osoba, která byla v rámci zápisu do obchodního rejstříku zapsána jako jediný akcionář, nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem akciové společnosti.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít