Čeká Vás generační předání firmy nebo vstup investora?

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

23. června 2015

Není tomu tak dávno, co řada lidí vyjadřovala nespokojenost s novými soukromoprávními předpisy, často spíše proto, že „vše nové je logicky špatné“.

Je pravda, že jak občanský zákoník, tak zákon o obchodních korporacích „pár“ chyb má, nicméně rozsáhlá novela soukromoprávních předpisů reálně posunula ČR do civilizovaného světa, jelikož nyní je na tuzemské půdě možné to, co je v jiných zemích léta samozřejmé. Nyní je totiž možné daleko lépe připravit firmu na vstup investora, realizovat mezigenerační předání společnosti potomkům, snížit mzdové náklady či efektivně motivovat zaměstnance. Právní úprava totiž umožňuje „nově“ opravdu leccos. Společnosti je totiž nově možno řídit, spravovat a nastavovat velmi kreativně, což dříve nebylo možné, popř. jen obtížně.

Velké množství prosperujících firem nyní dospělo do fáze, kdy jejich zakladatelé a ti, kteří je léta budovali, dospěli do důchodového věku a chtějí společnosti předat svým potomkům či lidem, kterým důvěřují. Zároveň chtějí tento krok učinit obezřetně – chtějí např. mít nad firmou stále kontrolu, ale nechtějí ji řídit, chtějí mít ze společnosti pouze zisk nebo firmu převést svým potomkům pouze pod podmínkou úspěšných výsledků. Firmy, které očekávají investice, mohou díky změnám daleko lépe vyhovět požadavkům investora a obě strany mohou daleko lépe vyjednat nastavení firmy a její řízení, stejně jako ošetření vzájemných rizik, jelikož investor nechce přijít o peníze a příjemce zase o firmu.

Vynikajícím nástrojem se v praxi jeví např. akcie se zvláštními právy, které umožňují kreativní nastavení společnosti. V ní může být vlastnictví odděleno či nastaveno nezávisle od jejího řízení i práv na zisk. Je tedy například možné, aby ve firmě existovalo více druhů akcií, přičemž každý druh může mít jiné vlastnosti – počet hlasovacích práv, výši podílu na zisku apod. Pro společnosti, které očekávají investice z fondů typu private equity či jiných soukromých zdrojů a investorů, se ukazují být výborným nástrojem akcie kusové, které umožňují vstup investora do firmy, aniž by se obtížně muselo „hýbat“ s výší základního kapitálu. Řízení akciových společností je nyní také možno svěřit do rukou daleko menšího počtu lidí, než bylo dříve možné (třeba i jednoho). Ani společnosti s ručením omezeným nepřišly zkrátka. Naopak – zákon umožňuje, aby i v s. r. o. vznikly různé druhy podílů, ke kterým se vážou rozdílná práva a povinnosti, a je tedy snadné je nastavit podle potřeby podnikatele. S. r. o. může také vydat kmenové listy, což je v určitém ohledu obdoba akcie. Tyto cenné papíry pak doslova umožňují kouzla, a to i se mzdovými náklady! Díky tomu je nově tedy možné nastavit řízení firem odděleně od jejich správy i práv na zisk, je také možné například řešit dříve téměř neřešitelné – totiž motivaci vrcholových manažerů nebo zaměstnanců podílem na společnosti, který zaměstnanec vlastní. Zaměstnanec totiž může požívat výhody z vlastnictví podílu, tj. zisk, aniž by jakkoli hovořil do faktického řízení společnosti.

Pravda je, že i když s nárůstem této smluvní volnosti a dispozitivity zákonných ustanovení ruku v ruce vzrostla rizika z toho plynoucí (je třeba více číst stanovy, aby bylo jasné, jaké vlastnosti daný podíl nebo akcie má), jednoznačným přínosem je, že lze mnohem šířeji vyhovět praktickým potřebám podnikatelů, popř. jejich specifickým přáním.

Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít